Σελίδες

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014

Το ΚΚΕ πρωτοπορεί!


Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου “Για την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και του δικαίου της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας”.
Το ΚΚΕ που ανέκαθεν είχε μια δυσκοιλιότητα να ψηφίζει νομοσχέδια άλλων - και ιδιαίτερα της Αριστεράς - για να μην υποτεθεί είτε πως συμφωνεί και συντάσσεται με αυτή, είτε τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και παριστάνει την "ουρά" της, πήρε τη σκυτάλη και κατεβάζει δική του πρόταση νόμου υπό τον τίτλο: “Επαναφορά κατώτερου μισθού, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, 13ου και 14ου μισθού. Ρυθμίσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων”.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται (κωδικοποιημένα) στην πρώτη στήλη η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ και στη δεύτερη στήλη η πρόταση που κατέθεσε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τα σημεία των δύο αυτών προτάσεων νόμου για να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές.
Σημ: Μπαίνοντας στα αντίστοιχα sites των δύο κομμάτων θα βρεις τις προτάσεις νόμου που κατέθεσαν αμφότεροι. Του ΣΥΡΙΖΑ [εδώ] και του ΚΚΕ [εδώ].

Πρόταση νόμου ΚΚΕ
Πρόταση νόμου ΣΥΡΙΖΑ
1
Υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Κλαδικών Συμβάσεων με το πλαίσιο ταξικού κινήματος με επαναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για όλους χωρίς διακρίσεις με βάση την ηλικία, ως έναρξη για συζήτηση και διαπραγμάτευση για αυξήσεις.
Επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ των μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ μικτά μηνιαία ανεξαρτήτως ηλικίας …. και τον επανακαθορισμό του με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων.
2
Κατώτερο μεροκάματο στα 33,57 ευρώ

3
Άμεση υπογραφή και επαναφορά όλων των κλαδικών συμβάσεων στα επίπεδα του 2009.
Αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων, κατ’ αρχήν στην προ μνημονίων κατάσταση…
Τα περιθώρια βελτίωσης του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν οριοθετούνται μόνο στην επαναφορά όσων ίσχυαν το 2009. Με νέα νομοθετική πρωτοβουλία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προτείνουμε την αναβάθμιση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους.
4
Να καταργηθεί ο άθλιος διαχωρισμός των εργαζομένων με βάση την ηλικία.
(βλ. 1)
5
Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
6
Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
Επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, της μετενέργειας καθώς και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ΟΜΕΔ*
7
Κατάργηση της δυνατότητας που καθιερώθηκε για υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων με μισθούς χαμηλότερους από τις κλαδικές συμβάσεις.
(βλ. 9, άρθρο 3α και 3β)
8
Κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που προβλέπουν την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων.

9
Την κατάργηση των νόμων που αφορούν στον ΟΜΕΔ και στις ενώσεις προσώπων.
Στο άρθρο 1 καταργείται η μνημονιακή διάταξη, με την οποία αντικαθίστανται 4 βασικά άρθρα του ν.1876/1990, τα οποία αφορούν στην λειτουργία του ΟΜΕΔ.
Στο άρθρο 2 καταργείται η μνημονιακή διάταξη, με την οποία επιβλήθηκε όριο αυξήσεως στις βασικές αποδοχές στα πλαίσια απόφασης του ΟΜΕΔ.
Στο άρθρο 3 καταργούνται σημαντικές αντεργατικές μνημονιακές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίστηκαν τα εξής:
α) η διαδικασία σύστασης και οι αρμοδιότητες των Ενώσεων Προσώπων προκειμένου να συνάπτουν επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
β) η αναστολή της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και η αναστολή της επεκτασιμότητας των κλαδικών ΣΣΕ ...
10
Επαναφορά των οικογενειακών και των κλαδικών και άλλων επιδομάτων που καταργήθηκαν.
Στο άρθρο 4 καταργείται εν συνόλω ένα μνημείο αντισυνταγματικής ρύθμισης …
με την οποία μεταξύ άλλων θεσπίστηκαν τα εξής: …
β) το πάγωμα όλων των αυξήσεων στις αποδοχές, οι οποίες επέρχονται με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας (όπως επιδόματα πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας κλπ)…
στ) η μείωση της διάρκειας της μετενέργειας της ΣΣΕ από έξη στους τρεις μήνες και περιορισμός αυτής αποκλειστικά στον βασικό μισθό συν τέσσερα επιδόματα (ωρίμανσης,  τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας)…
11
Κατάργηση των Προεδρικών Διαταγμάτων που ισοπέδωσαν τις αποζημιώσεις.

12
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατοχύρωση του 35ωρου, 7ωρου, 5ήμερου και διασφάλιση της κυριακάτικης αργίας

13
Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και κάθε μορφής ανασφάλιστης εργασίας.

14
Πρακτική άσκηση των σπουδαστών με πλήρεις αποδοχές και εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

15
Έξι ώρες δουλειάς για τα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, για σπουδαστές και φοιτητές που αναγκάζονται να δουλεύουν.


* ΟΜΕΔ = Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Σε κάποια σημεία το ΚΚΕ κατεβάζει δικές του προτάσεις, στις οποίες σαφώς και δεν γίνεται να διαφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά του εισηγείται πολλά άλλα πράγματα που δεν υπάρχουν στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ, όπως:
·         Καταργείται η μείωση των βασικών κατώτατων αποδοχών της ΕΓΣΕΕ i) κατά 22% για το σύνολο των εργαζομένων και ii) κατά 32% για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών και για τους εργαζόμενους με συμβάσεις μαθητείας με άμεση εφαρμογή στα νέα κατώτατα όρια αποδοχών χωρίς την σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων
·         Καταργείται η μνημονιακή διάταξη, η οποία αφορά στο νέο σύστημα διαμόρφωσης νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου της χώρας.
·         Καταργείται η μνημονιακή διάταξη, με την οποία τελείται η αναγνώριση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου.
·         Καταργείται η μνημονιακή διάταξη, η οποία αφορά στον κατώτατο μισθό και στην νέα  διαδικασία − μηχανισμό διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
 κ.α.
 
Θεωρώ ότι στις προτάσεις νόμου και των δύο κομμάτων τα σημαντικά αναφέρονται αυτούσια ή σχεδόν αυτούσια. Τότε;;; Προς τι η δεύτερη πρόταση; Έλα ντε!

Επειδή ομολογουμένως έψαξα πολύ αλλά δεν βρήκα τις χαώδεις διαφορές σε θέσεις και απόψεις που χωρίζουν την πρόταση που κατέθεσε το ΚΚΕ, από αυτή που είχε καταθέσει νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, πιθανολογώ ότι το ΚΚΕ χρησιμοποιεί στις προτάσεις που υποβάλλει προς ψήφιση καλύτερη ...γραμματοσειρά.

Ερώτηση προς Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας: πότε εκεί στον Περισσό θα πάρετε χαμπάρι ότι κάνετε κακό στον τόπο και το λαό του; Πότε θα σταματήσετε να αντιπολιτεύεστε την αντιπολίτευση κολλημένοι στις εμμονές και τα κόπλεξ σας. Τόσα κόμπλεξ εναντίον της Αριστεράς ούτε εμβόλιο να σας τα είχαν κάνει.
Ποιον νομίζετε ότι υπηρετείτε όταν δεν προσπαθείτε καν να βρείτε ένα μίνιμουμ συνεννόησης; Όταν αρνείστε πεισματικά όχι μόνο την προγραμματική σύγκλιση και συνεργασία (μεταξύ σας το περιφέρετε ως ανέκδοτο και γελάτε) αλλά και το να καθίσετε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσετε με τους άλλους; Αυτό δηλαδή που κάνατε το 1989 και ανεβάσατε στην εξουσία (ακριβέστερα: σπρώξατε) τον αλήστου μνήμης γκαντεμόσαυρο.

Αν πιστεύετε ότι με τα χτυπήματα στην Αριστερά - και ειδικά τώρα όπου η χώρα βάλλεται χυδαία και βάναυσα από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς – υπηρετείτε το πολιτικό σας καθήκον, μάλλον πρέπει να κατεβάσετε τα λεξικά και να διαβάσετε ξανά τις λέξεις.

Θα καταλάβαινα απόλυτα τις επιδιώξεις σας αν υπήρχε κάποιο ρεύμα υπέρ του κόμματος, κάποιο μαζικό κίνημα λαού που “μετανόησε” και αποφάσισε να σας ακολουθήσει.
Προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο; Προφανώς και όχι! Θα το ξέραμε και θα το φωνάζατε. Τότε γιατί βομβαρδίζετε συνεχώς την αντιπολίτευση, τις φορές που ξαποσταίνει λίγο και δεν το κάνει η κυβέρνηση; Γιατί λοιδορείτε συνεχώς τον Τσίπρα, τον Λαφαζάνη, τον Στρατούλη, ενώ δεν λέτε κουβέντα για κάτι κυβερνητικούς φασιστογενείς σκατοκέφαλους μπαγλαμάδες; Μήπως κερδίσετε πόντους;
Αν πράγματι το κάνετε για μερικούς πόντους, κάντε λίγο υπομονή και τα αγγούρια έρχονται.

Έχετε καταλάβει (φυσικά και όχι, πλάκα κάνω) ότι μια όσο το δυνατόν ενωμένη στα μείζονα αντιπολίτευση, δυσκολεύει τα μέγιστα μια τόσο εύθραυστη κυβερνητική πλειοψηφία; Για ποιον δουλεύετε λοιπόν; Θα καταλάβετε επιτέλους ότι με τις τακτικές σας ποτίζετε και συντηρείτε το ίδιο σάπιο σύστημα του σαμαροβενιζέλου;
Αν δεν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει θα παραμείνουν αυτοί οι δύο. Κάνω λάθος; Φαντάζεστε να έχουμε στο σβέρκο ακόμη 4 χρόνια τις ίδιες φάτσες; Τι φαντάζεστε λοιπόν; Ότι σε ακόμη 4 χρόνια θα μας βγάλουν αυτοί οι γλύφτες της φακλάνας από τα μνημόνια; Γιατί εγώ πάω στοίχημα ότι δεν θα αφήσουν βουνό απούλητο!

Ο Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος Will Durant είχε πει ότι Το πολιτικό σύστημα θριαμβεύει επειδή είναι μια ενωμένη μειοψηφία που ενεργεί εναντίον μιας διαιρεμένης πλειοψηφίας.”

Προφανώς και πρέπει να έχετε αντιληφθεί ότι και εσείς στην αντιπολίτευση είστε, συνεπώς τμήμα της διαιρεμένης πλειοψηφίας. Και επειδή ίσως να μην αντιλαμβάνεστε τον Will Durant λόγω του ότι είναι …αμερικανάκι, θα σας θυμίσω τι είπε κάποιος άλλος, γνωστός σας: Ο καλύτερος τρόπος να ελέγχεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς.” Βλαδίμηρος Ίλιτς Λένιν.
Φαντάζομαι να τον θυμάστε. Κάντε λοιπόν ένα συνέδριο μετά 50 χρόνια (κάτα τα ειωθότα του κόμματος) και συζητείστε ποιος αποτελεί την καθοδηγούμενη αντιπολίτευση... 


ΥΓ: Αδιαφορώ πλήρως για τις πιθανές κυβερνητικές επιδιώξεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε σε τοπική τους γράφτηκα (όπως και ποτέ σε καμία άλλη) ούτε και τρώγομαι για να αποκτήσουν κυβερνητικές καρέκλες. Αυτό που προέχει όμως αυτή τη στιγμή είναι να φύγει από την εξουσία το δίδυμο της καταστροφής. Εδώ θα είμαστε και μετά να τα χώνουμε στις αστοχίες ή τα εγκλήματα μιας αριστερής κυβέρνησης.
Και δεν νομίζω μετά να αλλάξει κάτι στο ΚΚΕ και να σταματήσει την αντιπολίτευση.
Με τόση κεκτημένη ταχύτητα, ούτε σε χίλια χρόνια!23 σχόλια:

 1. Οι τελευταίοι Κουκουέδες είναι τα ίδια τα μέλη του ΚΚΕ. Κάτι παππούδια που μένουν πιστά για συναισθηματικούς λόγους και κάτι δικτυωμένοι. Έχω γνωρίσει άτομα πολύ αξιοπρεπή και δραστήρια που με εκπλήσουν με την εμπιστοσύνη τους στο ΚΚΕ. Ίσως για χάρη αυτών να μην μπορώ να ξεστομήσω τώρα χοντρούς χαρακτηρισμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χριστίνα σε όλα τα παλαιά κόμματα μπορούμε να βρούμε παππούδες κολλημένους. Και μέχρι ένα σημείο μπορώ να τους καταλάβω. Δεν αλλάζει κάποιος εύκολα άποψη στα γεράματα, εκτός και αν αντιληφθεί πως το κόμμα ή άλλαξε ή μια ζωή τον δούλευε!
   Αξιοπρεπή άτομα έχω γνωρίσει κι εγώ σ' αυτό το χώρο. Άλλωστε τα πρώτα 10 χρόνια ψήφιζα ΚΚΕ. Ήταν οι εποχές που θεωρούσα ότι πράγματι έχει πολιτική πρόταση, ώσπου κατάλαβα ότι λέει ανεφάρμοστες χοντρομαλακίες, τουλάχιστον στα περισσότερα, που ούτε καν πιστεύει, που δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να υλοποιήσει, απλά θέλει να υφαρπάξει ψήφους ρομαντικών και αγαθιάρηδων.
   Για χάρη λοιπόν αυτών των κολλημένων παππούδων που κάποτε αγωνίστηκαν για τις ιδέες τους (καμία σχέση με τη σημερινή ηγεσία δηλαδή) και για χάρη της προσωπικής μου ιστορίας δεν λέω βαρύτερα πράγματα γι' αυτή την απόλυτα προσκυνημένη/βολεμένη ηγεσία που έχει το κόμμα σήμερα.
   Καλή σου μέρα.

   Διαγραφή
 2. Μα θαρρώ πως θα τα μπλέξω απ' το ΚΚΕ κι απ' τον ΣΥΡΙΖΑ ποιόν να διαλέξω. Το ΚΚΕ το αγαπώ μα μ' αρέσει κι ο ΣΥΡΙΖΑ!χα,χα,χα
  Τις φιλούρες μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοπέλα μου δεν κάνω καμία διαφήμιση στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατέγραψα τις δύο προτάσεις και προσπάθησα να ανακαλύψω που (ουσιαστικά) διαφέρουν για να δικαιολογήσω την αναγκαιότητα του να κατατεθεί η δεύτερη.
   Αυτό που κατάλαβα είναι αυτό που είπα στην αρχή. Στο ΚΚΕ λένε τα ίδια με άλλα λόγια για να μην υποχρεωθούν να ψηφίσουν την πρόταση ενός άλλου! Δεν είναι γελοίοι;

   Περιμένω να δω τι θα κάνουν στην ψηφοφορία. Θα καταψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; Ή θα αποχωρήσουν, κατά την προσφιλή τους τακτική;
   Αυτός ο τακτικισμός τους (σε απλά ελληνικά λέγεται πουστιά) είναι που με διαολίζει.
   Καλό Σ/Κ.

   Διαγραφή
  2. Πέτρο μην το παίρνεις προσωπικά και κύριος μην παίρνεις ποτέ στα σοβαρά την xristin.
   Δεν αξίζει μάνα μου.
   Αν σου πει ότι ακριβώς την ίδια άποψη έχει επί του θέματος(που ακριβώς την ίδια έχει) δεν θα είναι η xristin!

   Διαγραφή
  3. Διευκρινίζω κάποια πράγματα που ενδεχόμενα δεν θα καταλάβουν όσοι μας διαβάζουν. Βέβαια, αν με διαβάσουν κουκουέδες θα μου κολλήσουν την ταμπέλα του συριζαίου. Αλλά για τις απόψεις αυτών χ...ηκα!
   Άντε φιλιά.

   Διαγραφή
 3. Εγώειλικρινά απορώ πώς υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτό το αίσχος του Περισσού.
  Για να υποστηρίξει κανείς τη ΝΔ υπάρχουν λόγοι.
  Όπως βέβαια και τον ΣΥΡΙΖΑ.
  Για το ΠΑΣΟΚ επίσης και για το Ποτάμι.
  Και για τη Χρυσή Αυγή υπάρχουν.
  Προσπαθώ να καταλάβω το κίνητρο κάποιου να ψηφίσει ΚΚΕ και δε βρίσκω.
  Ποιος το ψηφίζει και γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εμ είσαι κι εσύ σαν κι εμένα. Βολεμένος.
   Διότι τα αστικά κόμματα μπλα μπλα ... το δίκιο του εργάτη μπλα μπλα ... ένα είναι το κόμμα μπλα μπλα ...

   ΥΓ: μπλα μπλα ...

   Διαγραφή
 4. ΚΚΕ:
  Πέρσι ψόφησε, φέτος βρόμισε.
  Ο κόσμος το 'χει τούμπανο κι αυτοί κρυφό καμάρι.
  Εδώ ο κόσμος καίγεται...
  Κι επίσης, στου κουφού την πόρτα...

  Άντε καλημέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επίσης τον αράπη κι αν τον πλένεις τον πρώτο χρόνο χαίρονται.
   Ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι.
   Καλημέρααααααα....!!!!

   Διαγραφή
 5. Άστο ρε Πέτρο, δεν το σώζουμε. Λες κι είναι βαλτοί από κέντρα εξουσίας που σκοπό έχουν να διαιωνίζονται οι διαμάχες και ο αλληλοσπαραγμός. Κρίμα για τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για ένα όραμα. Μα κι αυτοί, προδομένοι φύγανε απ' την ίδια την παράταξη που υπηρέτησαν...
  Η λίστα με τις προτάσεις που έχεις αναρτήσει, είναι όντως πανομοιότυπη. Μπράβο για την ενδελεχή δουλειά που έκανες. Το παράδοξο είναι πως άλλα πρεσβεύουν και με τη στάση τους, γίνονται οι νεροκουβαλητές των σαμαροβενιζέλων.
  Κρίμα μεγάλο... Τους δόθηκε η ιστορική ευκαιρία να ανατρέψουν ένα καθεστώς δουλοπρέπειας και την πέταξαν στα σκουπίδια. Κρίμα!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχω πάψει από χρόνια να πιστεύω πως άλλα πρεσβεύουν (στην ηγεσία αναφέρομαι). Όταν έχεις τον ίδιο εχθρό με κάποιον και τον πολεμάτε από κοινού προφανώς είστε φίλοι.
   Στον πόλεμο επιλέγεις στρατόπεδο. Και αυτοί εδώ και δεκαετίες έχουν επιλέξει ποιους θα αφήσουν και με ποιούς θέλουν να είναι. Οι τσιριμόνιες και οι γελοίες εξηγήσεις ταύτισης νουδουπασόκ με σύριζα που προσπαθούν να περάσουν, μόνο χάχανα προκαλούν.
   Εδώ βρε Μαρία μια φορά αποφάσισε το ΚΚΕ να αφήσει τις αγκυλώσεις και να ενωθεί με την υπόλοιπη Αριστερά και το μόνο που ... "πρόκαμαν" (που είπε και ο μακαρίτης Χαρίλαος) ήταν να φέρουν το μεγαλύτερο προδότη/κάθαρμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας στην εξουσία.
   Με αυτό ως δεδομένο, μάλλον τους προτιμώ να μείνουν εκεί που είναι κολλημένοι παρά να ξανακάνουν τα ίδια.

   Διαγραφή
 6. Προς τι η δευτερη πρόταση; Με καποιον τρόπο πρέπει να ακουστεί!
  Καλό μήνα, καληνύχτα :)
  Φιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θυμήθηκα τα λόγια από ένα παλιό τραγούδι του Χατζή:

   Μονολογούμε ... μονολογούμε
   μιλάμε έτσι για να μιλούμε.

   Αυτό ακριβώς κάνει και το ΚΚΕ.

   Καλό μήνα και καλή Κυριακή.

   Διαγραφή
 7. Το άρθρο σου και η έρευνά σου Πέτρο είναι κατατοπιστικό , όχι πως δεν τα γνωρίζουμε αλλά αλλιώς είναι να τα βλέπεις και ουσιαστικά με διαφορετικές λέξεις το ίδιο νόημα!!! Η στάση του ΚΚΕ , αυτή η εσωστρέφεια και η αντιπαλότητα προς τα κόμματα της αριστεράς και δη τον ΣΥΡΙΖΑ αψυχολόγητη τελείως !!! Λες και φοβούνται μη χάσουν ψηφοφόρους!!
  Καλό σου ξημέρωμα !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν φοβόντουσαν μη χάσουν ψηφοφόρους θα σταματούσαν τις αηδίες και θα έπαιρναν αποφάσεις. Δεν θα χάιδευαν αυτιά με παντελώς ανεφάρμοστα σχέδια και δεν θα πούλαγαν τρέλα. Το μόνο που ενδιαφέρει τα άτομα που αποτελούν μια μικρή ηγετική κάστα, πασίγνωστη πια, είναι να μπαίνουν στη Βουλή για να εισπράττουν το μεροκάματο (και να δίνουν το μισό στον Περισσό).
   Και εξακολουθούν να θεωρούν πως η αποστροφή που εισπράττουν από την συντριπτική πλειοψηφία του λαού, οφείλεται στο χαμηλό του δείκτη νοημοσύνης και στο "βόλεμά" του και όχι στις σαχλαμάρες που αυτοί υποστηρίζουν.
   Καλή σου μέρα.

   Διαγραφή
 8. Εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι το ΚΚΕ θα ήθελε ποτέ να κυβερνήσει!
  Ουχί, γιατί ξέρουν ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν πραγματικότητα όλα αυτά που πρεσβεύουν τόσα χρόνια.
  Είναι πολύ "λίγοι" και το ξέρουν.
  Κανένας από αυτούς που υπάρχουν δεν είναι ικανός να βοηθήσει την χώρα Πέτο αυτή είναι η αλήθεια και το κακό είναι ότι ούτε ο Ελληνας είναι ικανός να βοηθήσει την χώρα του.
  Οπότε προχωράμε με του ρεμπεσκέδες και όποιος αντέξει.
  Συγνώμη για την απαισιοδοξία αλλά δεν βλέπω φως πουθενά.
  Αυτό δεν σημαίνει, για να μην παρεξηγηθώ, ότι θα τα παρατήσω ποτέ, αλλά δεν βλέπω φως πουθενά!
  Πολλά φιλιά την καλημέρα μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πως όποιος δεν πάσχει από αθεράπευτη κομματική γκαβομάρα μπορεί να αντιληφθεί σχετικά εύκολα τι γίνεται στο ΚΚΕ. Όσους ΚΚέδες γνωρίζω στις μεταξύ μας συζητήσεις αναπαράγουν μονίμως τσιτάτα 50ετίας που δεν είναι απλά παροχημένα και εντελώς ξεπερασμένα από τα πράγματα, αλλά και τραγικά αστεία. Απορώ, αντί να κάθονται να αναπαράγουν τις κασέτες του κόμματος γιατί δεν κάθονται να σκεφτούν αν όλα αυτά γίνεται να εφαρμοστούν.
   Τα ποσοστά του κόμματος το αποδεικνύουν περίτρανα.
   Κρίμα μόνο για τους αγωνιστές-αληθινούς ιδεολόγους του κόμματος που θα κλείσουν τα μάτια τους προδομένοι από μια άθλια ηγεσία.
   Καλή Κυριακή να έχεις Έλενα.

   Διαγραφή
 9. Συνδυάζοντας τα λόγια του Duran και του Λένιν, είναι ξεκάθαρο ότι μια ενωμένη μειοψηφία, καθοδηγώντας την αντιπολίτευση ενεργεί βάρβαρα (δικό μου αυτό) εναντίον μιας διαιρεμένης πλειοψηφίας. Κι έτσι ήταν πάντα.
  Όσο για το ΚΚΕ, νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνουν τι κακό κάνουν; Άσε με να αμφιβάλλω... Για τόση χαζομάρα δεν τους έχω! Βολεμένοι υπάλληλοι της πολιτικής έχουν καταντήσει! Φως από αυτούς δεν θα δεις ποτέ, κι αν δεις, θα είναι κεραυνός που σκάσει στα κεφάλια μας, μια και έχουν αποδείξει ότι ακολουθούν τις πιο παρανοϊκές επιλογές σε στιγμές κρίσης. Ποτέ για το συμφέρον της χώρας!
  Λυπάμαι πραγματικά που τα λέω αυτά, αλλά και που είναι έτσι αυτή η κατάσταση της παραδοσιακής αριστεράς.
  Καλημέρα και πολλά φιλιά, Πετρή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε συνέντευξή της η Παπαρήγα δήλωσε κάποτε "Εμείς δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε κομμουνιστές".
   Δεν θέλουν δηλαδή να έχουν κανέναν δίπλα τους και παίζουν με τις λέξεις (για να μην πω τίποτε άλλο).
   Είμαι πια πεπεισμένος ότι η ηγεσία δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να παραδόσει στην επόμενη το κόμμα με τους ίδιους ή λιγότερους ψηφοφόρους. "Λίγοι και καλοί" λένε μεταξύ τους και κοροϊδεύουν αλλήλους.
   Πραγματικά το λέω, έχω απηυδήσει με δαύτους και δεν θέλω καθόλου να ασχολούμαι. Κάθε φορά όμως κάτι νέο θα κάνουν και θα με αναγκάσουν να γράψω για τη βλακεία που τους δέρνει.
   Καλή Κυριακή Γλαύκη.

   Διαγραφή
 10. Γεια σου, Πέτρο!... Μάλλον το ΚΚΕ δεν πρωτοπορεί αλλά ακολουθεί ασθμαίνοντας το ΣΥΡΙΖΑ… Υπόψη, απ’ ό,τι διαβάζω, έχουν και μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα… Θα πάθουν μεγάλη νίλα στις ερχόμενες εκλογές με τη μεγάλη πόλωση που θα υπάρξει…
  Αλλά αυτοί διαβάζουν ανάποδα ακόμα και τον Λένιν:
  «Ν' αρνούμαστε κάθε συμφωνία ή συμβιβασμό με πιθανούς συμμάχους (έστω κι αν είναι προσωρινοί σύμμαχοι, συγκυριακοί, ταλαντευόμενοι), αυτό είναι απεριόριστα γελοίο», έγραφε ο Λένιν στον «Αριστερισμό». Ας το σκεφτούμε καλά αυτό στο ΚΚΕ.
  Το «ενιαίο μέτωπο» το ζητούν επιτακτικά να γίνει πράξη «οι από κάτω». Γιατί το «πρόβλημα», όπως εύστοχα παρατήρησε ο Τρότσκι: «Δεν είναι να υποσχεθούμε την αναδιάρθρωση της οικονομίας μετά την κατάληψη της εξουσίας. Το πρόβλημα βρίσκεται στην κατάληψη της εξουσίας».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όσο και αν τσινάνε με την ιδέα, έχουν γίνει ουρά της νουδού.
   Σπάω πλάκα μαζί τους.

   Διαγραφή
 11. Πού'στε, παληκάρια και παληκαριώτισσες...κοίτα να δεις πού με έφερε ο Γούγλης ψάχνοντας τα νομοσχέδια που είχαν καταθέσει τότε τα δύο κόμματα.

  Η κυριότερη διαφορά μεταξύ των δύο είναι πως το ένα - του ΚΚΕ - καταργεί όλες τις μορφές ελαστικής απασχόλησης, ενώ το άλλο - του ΣΥΡΙΖΑ - όχι, επιζητά αόριστα τη διεύρυνση εφαρμογής των ΣΣΕ.

  Του ΚΚΕ ορίζει τον υποχρεωτικό και καθολικό χαρακτήρα της ΕΓΣΣΕ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο απλώς για την "ελεύθερη διαπραγμάτευση" μεταξύ των κοινωνικών φορέων.

  Διόλου μικρή διαφορά θα έλεγα.

  Τόση κουβέντα και δεν διαβάσατε καν το άρθρο; Όσο για τον αρθρογράφο, τσάμπα κόπος όταν το νιονιό μάλλον δεν βοηθά και η προκατάληψη σιγοντάρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή